Referentes

Foto realizada por: Marga Fraga

Rosa de Cabanas

Cómic e ilustración
Ouzande, A Estrada, 1976
Arquitecta, deseñadora gráfica e ilustradora. Imaxina mundos desde A Estrada.
#CómiceIlustración

RELACIÓN CO GALEGO

O galego estivo sempre ao meu arredor, naturalmente. O castelán tamén, claro, mesmo como parte da raizame familiar. Cando chegou a hora de escoller para afrontar o traballo, a miña proxección profesional e persoal non tiven dúbidas.
"O galego serviume e sérveme para poñerme no sitio. Aínda que ao mellor non o soubera, seguramente nunca o dubidei."

PARA SENTIR A SÚA LINGUA

O SEU CONTIDO EN

VER MÁIS REFERENTES
VOLVER Á PÁXINA DE REFERENTES