Referentes

Foto realizada por: Aigi Boga

Nuno Pico, Grande Amore

Música
Burela, 1995
Grande Amore é un proxecto de rock and roll e punk electrónico en galego.
#Música

RELACIÓN CO GALEGO

O galego é a lingua na que me criei e a que emprego para comunicarme no meu día a día. O feito de usala nas cancións vén xustamente diso. Penso que todo o mundo precisa expresar o que sinte nun código (neste caso, un idioma) que domine, co que se sinta cómodo. Ademais diso, como receptor, agradezo cando noto que alguén próximo a min se está expresando dunha forma tal que me sinto identificado.
"Agradezo cando noto que alguén próximo a min se está expresando dunha forma tal que me sinto identificado."

PARA SENTIR A SÚA LINGUA

O SEU CONTIDO EN

VER MÁIS REFERENTES
VOLVER Á PÁXINA DE REFERENTES