Referentes

Foto realizada por: Lorena Do Merlo

Fátima Pego

Música
Bastavales, Brión, 1986
Cantante e presentadora. Amante do rural e das cousas sinxelas.
#Música #Televisión

RELACIÓN CO GALEGO

O galego é o meu vehículo de expresión desde que teño uso de razón. Medrei falando galego, e reforcei a miña paixón polo idioma co paso dos anos, convencida de que é un dos agasallos máis prezados que temos, e polo tanto temos que defendelo, preservalo e, sobre todo, falalo. Fátima non sería Fátima se non falase galego.
"Fátima non sería Fátima se non falase galego."

PARA SENTIR A SÚA LINGUA

O SEU CONTIDO EN

VER MÁIS REFERENTES
VOLVER Á PÁXINA DE REFERENTES